Zit luisteren in jullie missie en visie?

Zit luisteren in jullie missie en visie?

Ik vraag me weleens af hoe het zou zijn als iedere organisatie een CLO (Chief Listening Officer) in haar directie- of managementteam zou hebben zitten. Eén die zowel voor extern als intern luisteren verantwoordelijk is. Ja, ook intern en misschien wel zelfs vooral intern. In sommige meetings wordt er meer energie gestoken in elkaar overtuigen dan dat er wordt geluisterd. Als de meeting dan afgelopen is, staan teams eerder verder weg van hun doel dan dat ze vooraf bedacht hadden. Erger nog, het effect van zo’n meeting, waarin iedereen doet alsof hij luistert, sijpelt door in de verdere samenwerking, de betrokkenheid en het werkplezier. Daar zit je als organisatie, zeker in deze tijd van arbeidskrapte, niet echt op te wachten. Hoe zorg je ervoor dat er in de hele organisatie meer en beter naar elkaar geluisterd wordt. Hoe kunnen we meer van elkaar leren?

 Luisteren is noodzaak geworden

Luisteren naar klanten vinden we (gelukkig) belangrijk. Dat is het ook. Want als je goed luistert, begrijp je wat klanten nodig hebben en kun je ze nog beter helpen. En als klanten zich begrepen voelen en beter worden geholpen, zorgt dat weer voor erkenning, waardering en vertrouwen. Datzelfde geldt voor luisteren naar je collega’s. Kijk maar eens naar jezelf. Jij voelt je toch ook lekkerder als er aandacht voor je is en er open en oprecht naar je geluisterd wordt? Daar krijg je energie van en het maakt dat je enthousiast wordt om samen iets moois voor elkaar te boksen. Een luisterende organisatie schept dan ook meer betrokkenheid, loyaliteit en werkplezier. Het vermindert bovendien ziekteverzuim en uitstroom.

De behoefte of zeg maar gerust de noodzaak om het luisterend vermogen binnen je organisatie te ontwikkelen is, zeker na corona, sterk gegroeid. Bij veel medewerkers die zo’n twee jaar hebben thuisgewerkt, is het erbij horen-gevoel behoorlijk afgenomen waardoor ze sneller geneigd zijn om de organisatie te verlaten. Hun wensen en behoeften zijn intussen ook veranderd. Luisterende organisaties zijn nu meer dan ooit in het voordeel. In luisterende organisaties heeft iedereen aandacht voor elkaar. Leidinggevenden luisteren, achterhalen verborgen behoeften en brengen verborgen potentieel naar de oppervlakte. En zoals gezegd, de voordelen van een luisterende organisatie zijn enorm.

Een luisterende organisatie

Een luisterende organisatie vergt natuurlijk meer dan alleen het aanstellen van een CLO. Wil je naar een luisterende organisatie groeien, dan zit luisteren in je missie, visie, strategie en is dit in- en extern terug te zien in de dagelijkse praktijk. Denk aan leiderschapsstijl, communicatie en samenwerking. Het is ook terug te zien bij de aanname, bij het leren en het ontwikkelen. Luisteren zal tot ieders basishouding gaan behoren. Maar waar begin je?

Kritische succesfactoren van een luisterende organisatie

Wat is er nodig om het luisterend vermogen van je organisatie te kunnen ontwikkelen? Allereerst is er draagvlak nodig. Draagvlak binnen directie en managementteams. Het begint met het inzien van het belang en de voordelen van een luisterende organisatie en dit vervolgens willen doorvoeren in de missie, visie en strategie.

Maar is jullie team bereid om écht te luisteren? Dat betekent luisteren met een nieuwsgierige, open intentie en alles wat dat met zich meebrengt. Daarmee kom ik gelijk op de volgende twee kritische succesfactoren: aandacht en lef. Luisteren, écht luisteren, betekent jezelf losmaken van je eigen overtuigingen en focussen op wat er (wel of juist niet) gezegd wordt. Buiten aandacht vergt luisteren ook aardig wat moed. Durf jij te horen en te begrijpen wat de ander bedoelt? Dit kan alleen wanneer je je eigen standpunten, belangen en referentiekaders herkent, durft los te laten, tijdelijk even parkeert of zo nodig aanpast. Durf te ontdekken wat je nog niet weet. Dát is luisteren en zicht krijgen op het grotere geheel.

 Zonder bewustwording en inzicht in je eigen luisteren (de laatste twee kritische succesfactoren) kom je er niet. Wanneer je beschikt over inzicht in je eigen gedrag, ego, drijfveren en belemmerende patronen, kun je pas echt van start gaan en luisteren in de praktijk uitdragen en uitvoeren.

 En wat denk je, zijn jullie er klaar voor of zijn jullie misschien al flink op weg?

Wat is het luisterend vermogen van jouw organisatie?

Laten we het samen eens (vrijblijvend) gaan onderzoeken en kijken hoe we dit door de hele organisatie duurzaam kunnen gaan ontwikkelen. Dus, bel me, stuur een bericht via LinkedIn of de website.

Over de schrijver