Maak samenwerking begripvoller en makkelijker met intentie-interventies

Maak samenwerking begripvoller en makkelijker met intentie-interventies

In je dagelijks werk is motiverende samenwerking en elkaar kunnen begrijpen essentieel. Daarmee vertel ik je niks nieuws. Of je nu een MT-lid, leidinggevende of een teamlid bent, je interacties met anderen bepalen vaak motivatie en succes. Een belangrijk onderdeel van effectieve samenwerking is het begrijpen van de intenties achter de houding en het gedrag van zowel jezelf als anderen. In dit blog introduceer ik de term “intentie-interventie”. Het is een krachtige en eenvoudige toepasbare tool die ik heb bedacht en inzet in teamtrainingen, communicatie- en leiderschapstrainingen. Met intentie-interventies creëer je een beter inzicht in ieders intenties en kun je de samenwerking verbeteren wanneer deze wat stroever is. Begripvoller en makkelijker dus.

De kracht van intenties

Intenties, ik heb er al vaker over geschreven, in mijn boeken Commercieel Luisteren en Overtuigend Luisteren maar ook in mijn blogs. En ook in mijn derde boek dat binnenkort uitkomt, spelen intenties een belangrijke rol. Intenties zijn een drijvende kracht achter je gedrag en beslissingen. Het is een complexe mix van motivaties, overtuigingen en emoties. Intenties zijn vaak krachtiger dan doelen. Onze intenties zijn vaak onbewust, het is vaak zo gewoon voor je met welke bedoelingen je handelt, dat we vergeten dat het voor de ander niet vanzelfsprekend is om jou te begrijpen. Dit geldt andersom natuurlijk ook. Je intentie is je interne drive om iets te doen: je bedoeling. Bovendien vinden we het belangrijker om begrepen te worden in de intentie, dan de inhoudelijke woorden om je uit te drukken. En toch richten we ons bij miscommunicatie vaker op de inhoud dan de intentie áchter de inhoud ... Spreekt je collega uit boosheid of uit bezorgdheid en komt het er gewoon niet zo lekker uit?

Intenties verduidelijken

Een intentie-interventie begint met bewustwording van je eigen bedoelingen. Leer deze beter kunnen begrijpen, achterhalen en beter kunnen verwoorden. Het vereist wel ruimte en rust in je hoofd. Ga even lekker een potje tennissen of maak een wandeling. Je weet zelf wel hoe je die rust en ruimte het beste creëert. Daarna neem je de tijd om stil te staan. Stel jezelf vragen als: waar streef ik naar of waarom doe ik dit? Wat is mijn bedoeling? Door je bewust te zijn van je eigen intenties, kun je jezelf beter uitdrukken en duidelijk maken wat je wilt en bedoelt.

Intenties van de ander beter begrijpen

Ook hier begin je met jouw eigen intentie. De intentie om de ander te willen begrijpen, zonder meteen een oordeel te hebben. Intenties zijn meestal positief, maar het gedrag wat er op volgt kan soms onhandig uitpakken of verkeerd begrepen worden. Hiervoor heb ik de term intentie-interventie bedacht.


De sleutel tot het begrijpen van de intenties van een ander ligt in het stellen van vragen met oprechte nieuwsgierigheid en zonder meteen te veroordelen.


Vraag naar de bedoeling van de ander en ga dieper in op de antwoorden. Blijf nieuwsgierige vragen stellen tot je de intenties van de ander begrijpt of aanvoelt. Dat is vaak het moment dat de ander zich ook begrepen voelt. Zo krijg je een duidelijk en genuanceerd begrip van het perspectief van de ander, waardoor de communicatie effectiever wordt en de samenwerking kan verbeteren.

Een voorbeeld

Simon is een ICT-medewerker bij een grote organisatie waar veel is veranderd. Hij heeft minder vrijheid om zelfstandig problemen op te lossen en mist duidelijkheid. Zijn leidinggevende wil van alles voor hem regelen, maar krijgt geen waardering van Simon. “Wat kan ik nou nog doen, niks is goed!” roept de leidinggevende uit. “Simon doet alleen nog het strikt noodzakelijke en is alleen maar met het verleden bezig.”

Na een intentie-interventie komt naar voren dat Simon baalt van de veranderingen. “Ik wil gewoon mijn werk goed kunnen doen”, zegt Simon met tranen in zijn ogen. “Mijn leidinggevende bedenkt oplossingen voor problemen die er niet zijn. Ik wil alleen maar duidelijkheid over wat ik wel en niet mag oplossen. Met de voorbeelden uit het verleden probeerde ik mijn behoefte duidelijk te maken.”

Met dit inzicht kan de leidinggevende Simon beter ondersteunen in de organisatieveranderingen en kan Simon zich voorstellen waarom zijn leidinggevende met zijn handen in het haar zat. Door de intenties duidelijk te maken, wordt wederzijds begrip gecreëerd en de samenwerking verbeterd.

Tips voor het toepassen van intentie-interventies

Ik kan me voorstellen dat een aantal tips wel handig zijn. Ik heb er een aantal voor je op een rijtje gezet:

  1. Wees open en eerlijk over je eigen intenties. Dit helpt anderen om je bedoelingen beter te begrijpen en bevordert een open en eerlijke communicatie.
  2. Vraag anderen naar hun intenties. Laat je teamleden hun bedoelingen uitspreken, zodat iedereen weet wat de ander drijft. Zelden zijn intenties negatief, maar soms komen ze niet goed uit.
  3. Luister actief en met empathie. Geef de ander de ruimte om te uit te leggen en probeer echt te begrijpen wat bedoeld wordt. Probeer ‘af te vragen’ in plaats van ‘te ondervragen’.
  4. Stel open vragen. Vragen als “Wat bedoel je precies?” of “Welke bedoeling heb je er mee?” nodigen de ander uit om dieper in te gaan op hun intenties.
  5. Controleer je aannames. Ga niet uit van wat je denkt of bent gaan denken over het gedrag, maar vraag het na om misverstanden te voorkomen: “Welke bedoeling zit er achter de houding en gedrag?”
  6. Oefen geduld. Het kan tijd kosten om tot de kern van iemands intenties te komen, vooral als er sprake is van wederzijds onbegrip of conflict.
  7. Gebruik intentie-interventies regelmatig. Weinig mensen hebben echt verkeerde bedoelingen, maar het gedrag kan onhandig zijn of er is onvermogen om jezelf goed uit te drukken.

Samengevat

Intentie-interventies helpen bij het creëren van een beter begrip van jezelf en anderen. Door je eigen intenties te onderzoeken, kun je bepalen wat echt belangrijk voor je is. Dit geeft je meer vrijheid en lucht. Het achterhalen van de intenties van anderen kan lastiger zijn, maar door goed te luisteren en te observeren kun je effectiever communiceren en constructievere relaties opbouwen.

In het voorbeeld van Simon zien we hoe een gebrek aan begrip voor elkaars intenties leidde tot een steeds stroevere samenwerking tussen hem en zijn leidinggevende. Door middel van een intentie-interventie konden ze de onderliggende problemen aanpakken en een betere werkrelatie opbouwen en daarmee samen werken aan oplossingen.

Het is belangrijk om je eigen intenties te verduidelijken en de intenties van anderen proberen te begrijpen. Dit kan leiden tot betere communicatie, effectievere samenwerking en een leukere werkomgeving.

Maak er een gewoonte van om regelmatig stil te staan bij je eigen intenties en die van je teamleden. Maak ‘de bedoeling’ vaker duidelijk in je gesprekken, het is niet vanzelfsprekend dat de ander jou goed begrijpt. En vice versa natuurlijk.

PS

Momenteel werk ik aan mijn 3e boek. Hierin besteed ik aandacht aan hoe je op een eenvoudige en praktische manier professionele ruimte voor jezelf en anderen creëert. Ruimte voor openheid, initiatieven, betrokkenheid en groei. Interesse? Stuur me een bericht of volg me op LinkedIn.Over de schrijver